รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่

930

     วันนี้(19 มกราคม 2564)  เวลา 14.00 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมาเป็นประธานในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งพื้นที่เมืองหาดใหญ่เป็นทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ ศูนย์ราชการที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

     พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีความเป็นห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากภาพข่าวต่างๆ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีความพยายามในการก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยร่วมกันปฏิบัติงานและการสร้างความเข้าใจ ในการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างสอดคล้องร่วมกันทุกฝ่าย ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า