มทภ.4 มอบขวัญกำลังใจ ชคต. ท่าหมอไทร เน้นย้ำแนวทางความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน

869

     เมื่อวันที่ 17 ก.ค.63 เวลา 16.30 น. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยม เพื่อมอบขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ความสำคัญต่ออาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลทุกนาย เพราะถือเป็นกำลังหลักในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ภายในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง รวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงเน้นย้ำเรื่องแนวทางความปลอดภัยทั้งทางปฏิบัติ และที่ตั้งหน่วย เพิ่มความระมัดระวัง และขอให้ทุกคนปฏิบัติการคุ้มครองชุมชนและคนในหมู่บ้านในเชิงรุกต่อไป โดยยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง รักษากฎหมายเพื่อความสงบสุข และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต่อไป