ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเคลื่อนย้ายผลัดเปลี่ยนกำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (276,000.00)

407

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.