ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน ม.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,880.00)

381

บก.ควบคุม อส.จชต.