ห่วงใย ใส่ใจ สร้างขวัญกำลังใจผู้ป่วยติดเตียง เพราะเราอยากเห็นผู้ป่วยกลับมายิ้มได้อีกครั้ง

884

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, โฆษกชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และกำลังพลของหน่วยฯ ลงพื้นที่บ้านลีตอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พบปะเยี่ยมเยียน นางตีเม๊าะ  สตาปอ อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ และใส่ใจห่วงใยประชาชน พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่

        ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ยังได้มอบอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง (เบาะลม) เพื่อป้องกันแผลกดทับ รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งทางหน่วยฯ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวจากผู้ที่มีจิตศรัทธา จากกรุงเทพฯ โดยได้มอบผ่านทางหน่วยฯ เพื่อนำมามอบให้ประชาชน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” ซึ่งทำให้ครอบครัวของนางตีเม๊าะ ต่างรู้สึกดีใจ  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ของประชาชน

SATUPADU เราคือพี่น้องกัน

เพราะเราคือครอบครัวเดียว เราอยากเห็นผู้ป่วยกลับมายิ้มได้อีกครั้ง

ใส่ใจห่วงใยประชาชน  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า