525

ไม่ใช่ทำเพราะหน้าที่…

แต่การได้ช่วยเหลือประชาชน…

ทุกครั้งที่ได้ทำ….

เราทำด้วยความเต็มใจ…

เพราะเรา คือ…

ครอบครัวเดียวกัน…

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า