ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นชำรุดห้องรับรอง VIP อาคาร 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (41,700.00)

753

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.