ทหารพราน เร่งช่วยเหลือ ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่

819

       ที่ บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 4 บ้านป่ากะพ้อ ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

      หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เข้าให้การช่วยเหลือนางสาวศิริวรรณ จันทร์หวัด ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านป่ากะพ้อ ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยการเร่งมือซ่อมแซม ที่พักอาศัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร กับประชาชนในพื้นที่

       โดยการก่อสร้างในครั้งนี้ได้มีการดำเนินการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับนางสาวศิริวรรณ จันทร์หวัด ซึ่งเดิมทีได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพคับแคบ ชำรุด ทรุดโทรม ไม่มีความแข็งแรงที่ทนทานต่อสภาพอากาศ โดยเฉพาะพายุฝนได้ ทำให้ความเป็นอยู่นั้นลำบากเป็นอย่างมาก และการก่อสร้างในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทหารพราน ได้ร่วมกับประชาชน ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ได้ทำการสร้าง ต่อเติมบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงทนทาน เพื่อให้ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว ได้มีที่พักอาศัยที่ดี มีความมั่นคง แข็งแรง สะอาด เพื่อการอยู่อาศัยอย่างมีสุขภาวะ และปลอดภัย

ทหารมีไว้ทำไม  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า