ผบ.ฉก.ทพ.46 ร่วมโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

48

          วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. พันเอก สิทธิชัย  บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ร่วมกับ นายอำเภอรือเสาะ, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ, ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล  โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ จัดโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567  ณ  โรงเรียนบ้านสวนพลู หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ รวมทั้งภาคเอกชน ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียน นำสิ่งของและการบริการไปสู่ประชาชน  พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย, มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 7 ทุน และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 50 ชุด

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ได้นำเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรบริการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโครงการที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ รับทราบปัญหาอื่นในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า