ผบ.ฉก.ทพ.49 พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมแนะนำและเน้นย้ำการปฏิบัติงานแก่กำลังพลชุดคุ้มครองตำบลเกียร์

43

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. พันเอก ภาณุวัฒน์  สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพล  ณ  ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเกียร์ หมู่ที่ 2 บ้านไอยามู ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลเกียร์และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมหน่วย แนะนำ เน้นย้ำการปฏิบัติ ในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ รวมถึงการใช้ยานพาหนะหากไม่มีการรักษาความปลอดภัยเส้นทาง และมาตรการการลาพักของกำลังพล ตลอดจนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการด้านการข่าวและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน

 

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า