ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

1129

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่นางสีตีอามีเน๊าะ สมาแอ อายุ 67 ปี และครอบครัว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 145 / 1 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีรายได้น้อย ขาดแคลน และด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังเป็นผู้พิการที่ติดเตียง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากรถจักยานยนต์ ทำให้ขาทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถเดินได้ตามปกติ

     โดยครั้งนี้ นายภาณุ อุทัยรัตน์  สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยว่า ขอขอบคุณนายอำเภอสายบุรี ปลัดอำเภอประจำตำบลมะนังดาลำ นายก อบต. ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4407 ทีมงานจิตอาสาคลายทุกข์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังดาลำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบัณฑิตอาสาทุกคน ที่ร่วมกันช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ เพราะนางสีตีอามีเน๊าะ สมาแอ นั้นเป็นหญิงหม้ายเนื่องจากสามีได้เสียชีวิตหลายปีมาแล้ว และรายได้หลักมากจากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จึงเป็นครอบครัวที่น่าสงสารและต้องเร่งหาวิธีช่วยเหลือทันที ดังนั้นการทำความดีนั้นบางครั้งไม่จำเป็นต้องได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาก็มีความสุขได้ และนับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ เพียงแค่เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างที่ทุกหน่วยงาน ได้ร่วมแรงร่วมใจเสียสละทรัพย์สิน และวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย และด้อยโอกาส เป็นการมอบความสุขที่แท้จริง ซึ่งอาจจะเป็นรอยยิ้มและความประทับใจแก่ครอบครัวของผู้ที่ได้รับ ที่เราได้ช่วยให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

     ซึ่งก่อนหน้านี้ นายสมมาตร  บารา  นายอำเภอสายบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยม พร้อมพบปะพูดคุยทุกข์ สุข ถึงความเป็นอยู่ของนางสีตีอามีเน๊าะ สมาแอ พร้อมนำถุงยังชีพมามอบให้ และได้กำชับกับทุกฝ่าย เร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านหลังนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ต่อสู้ชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกัน อันนำไปสู่การสร้างความรัก ความสามัคคีต่อไป

เราทุกคนไม่ทอดทิ้งกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า