มอบเตียงผู้ป่วย สร้างขวัญกำลังใจ เชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกัน

52

     พันเอก สุภัทร  ชูตินันทน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 เป็นประธานในการมอบเตียงผู้ป่วย ให้กับ นางภา  ขุนแก้ว อายุ 64 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 3 บ้านละโพ๊ะ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์ เดินไม่ได้ มือจีบ เนื่องจาก ความดัน เบาหวาน เส้นเลือดในสมองแตก โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเตียงผู้ป่วยเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ยังได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ ปรับทุกข์ผูกมิตร สร้างขวัญและให้กำลังใจ เชื่อมสัมพันธไมตรี ความคุ้นเคย เป็นกันเองระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่

     ทางด้านครอบครัวของผู้ป่วยในพื้นที่ มีความประทับใจ ดีใจ และขอขอบคุณหน่วยงานทหาร ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีและทหารก็จะไม่ทอดทิ้งประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า