ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงโรงประกอบเลี้ยงจุ ๒๐๐ คน ของ ฉก.ทพ.44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (130,027.00)

27

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.