ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 71 (โรงนอนทหาร) ชั้นบนด้านซ้าย และห้องสุขา กกศ.ศสว. โดยวิธีคัดเลือก (949,381.26)

25

ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.