ทหารพราน 44 พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

161

        ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 4402 ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนไทยพุทธ บ้านลูกไม้ไผ่ หมูที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ดี ปรับทุกข์/ผูกมิตร สอบถามปัญหาความเดือดร้อน ต่าง ๆ อาทิ ด้านสุขภาพ, ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ เป็นต้น พร้อมแลกเปลี่ยนและแจ้งเตือนข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า