ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ของหน่วย ชค.951 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 14,040.- บาท)

30

หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย