บ้านหลังใหม่ใกล้แล้วเสร็จ ทหารเดินหน้าสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

34

    กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 7 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการสร้างบ้านพักอาศัย ให้กับ นางสาวฟัตมี  เพรชประกอบ ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 24/4  บ้านลุโบะปาเระ หมู่ที่ 7 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยครั้งนี้ได้ติดตั้งประตูหน้าหน้าต่าง พร้อมกับติดหลอดไฟฟ้าภายในบ้าน อีกไม่นานเกินรอ บ้านก็จะแล้วเสร็จ

    ซึ่ง หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้มีโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากจนยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ

#ทหารสร้างบ้านผู้ยากไร้  #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า