เพิ่มขีดความสามารถหน่วยกำลังรบ แข็งแกร่ง อดทน รุก รับ รบ ได้ในทุกรูปแบบ

110

     วันนี้ ( 20 ก.ค.63,1330 ) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกตรวจสอบและแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ขนาด 12 นาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีทหารเข้าร่วมฝึกตรวจสอบและแข่งขัน ซึ่งจัดจากหน่วยระดับกองพัน ของกองพลทหารราบที่ 5 และกองพลทหารราบที่ 15 จำนวน 18 ชุดปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการละ 12 นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 216 นาย ทำการทดสอบขีดความสามารถ และทำการฝึกตามชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก เพื่อรองรับกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยกำหนดจัดการฝึกตรวจสอบและแข่งขัน ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม-17 สิงหาคม 2563 โดยมีพื้นที่ตรวจสอบและแข่งขัน คือพื้นที่ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล สนามฝึกในพื้นที่อำเภอสิชลและอำเภอขนอม รวมไปถึงอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “หน่วยทหารขนาดเล็กต้องมีความแข็งแกร่งในทุกรูปแบบ อดทนกับการอยู่ในป่า บนเขา นอนในภูมิประเทศ ในพื้นที่กดดันได้เป็นเวลานาน และพร้อมจะปฏิบัติการตามคำสั่งตลอดเวลา ซึ่งวิธีการฝึกของหน่วยทหารขนาดเล็ก เป็นหลักสูตรของกองทัพบกไทยโดยตรง และการฝึกจะต้องมีการผ่อนปรนไปตามลักษณะภูมิประเทศ แต่ทั้งนี้ หน่วยทหารขนาดเล็ก จะต้องสามารถปฏิบัติภารกิจพิเศษควบคุมและคลี่คลายสถานการณ์ รองรับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกในครั้งนี้ ไปขยายผลให้กับกำลังพลภายในหน่วย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยกำลังรบ ปกป้องประเทศและอธิปไตยของชาติต่อไป”

     หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดสนามยิงปืน พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ที่มีการก่อสร้างขึ้นภายในค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สถานที่ดังกล่าว ในการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนเบื้องต้น การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนซ้อมรบและกระสุนจริง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพกำลังพลของหน่วย รวมไปถึงเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาใช้บริการได้