รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “โลหิตทหารไทยต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์” ออกอากาศ วันจันทร์ 25 มกราคม 2564 ช่วงข่าวภาคเที่ยง ทางททบ.5

91

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายบในภาค4ส่วนหน้า