ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยพิธีกร รายการ ของดีบ้านฉัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท )

46

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.