“ทหารพราน 44” เข้าร่วมพิธี “การเปิดปอซอ (ละศีลอด) ในห้วงเดือน รอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ และพี่น้องประชาชนภายในชุมชน

64

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 : กรมทหารพรานที่ 44/หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วยในส่วนของ กองร้อยหน่วยขึ้นตรง ร่วมกับ ผู้นำศาสนา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี “การเปิดปอซอ (ละศีลอด) ในห้วงเดือน รอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ และพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างสภาวะที่ดีต่อการพูดคุย เพื่อสร้างสันติสุขภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ดำเนินการฯ ณ สถานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบพิธีทางศาสนาในชุมชน อำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง, อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า