สร้างรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยประชาชน มอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้ผู้ยากไร้ในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

95

          กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 นำกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่ 4408 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44, นายอับดุลนาเซร์  ตาเเม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย และ เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลดอนทราย ลงพื้นที่มอบสิ่งของ อุปโภค – บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ จำนวน 2 ครอบครัว ประกอบด้วย นางดารีย๊ะ  อับดุลเราะมัน ประชาชนผู้ยากไร้อยู่บ้านเลขที่ 136/1 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย และนางลีเมาะ  ดอเลาะ ประชาชนผู้ยากไร้ที่มีอาการบาดเจ็บมีบาดแผลที่ต้นขา เนื่องจากโรคเบาหวาน อยู่บ้านเลขที่ 158/2 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ การมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนแล้ว ยังถือเป็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำชุมชนในการออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความเข้าใจที่ดีต่อพี่น้องประชาชน และยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดในห้วงเดือนรอมฏอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ที่ทุกคนต่างประกอบคุณงามความดีในเดือนอันประเสริฐนี้

กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่153

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า