ทหารพราน 44 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ดังคำกล่าวที่ว่า “ทหาร เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส”

133

         ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วยร่วมกับผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในการช่วยกันพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานที่สำคัญทางศาสนา “วัดถัมภาวาส” เพื่อให้สถานที่ดังกล่าว มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด น่ามอง และสะดวกในการรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในช่วงการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ

         โดยในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชน กับเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “ทหาร เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ในทุกโอกาส” ซึ่งทางหน่วยได้ดำเนินการช่วยเหลือฯ ณ สถานที่สำคัญทางศาสนา วัดถัมภาวาส ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า