หมอเดินเท้า เยี่ยมเยียนประชาชนถึงบ้าน พร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

69

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพล กองร้อยทหารพรานที่ 3305 และชุดหมอเดินเท้า ลงพื้นที่บ้านเขาน้ำตก หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียนสอบถามสารทุกข์สุขดิบของประชาชนในพื้นที่ พร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน

         ขณะเดียวกันทางด้านกำลังพลของกองร้อยทหารพรานที่ 3308 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าพบปะ เยี่ยมเยือน นายธีรวัฒน์  มามะแตหะ อายุ 67 ปี ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการ (บัตรชั้นที่ 4) เป็นอดีตกำลังพล สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อปี พ.ศ.2521 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 158 หมู่ที่ 2 บ้านบาเจาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยได้สอบถามความเป็นอยู่ พร้อมทั้งได้ทำการแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่อไป

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน แบบเข้าถึงได้ทั่วทุกพื้นที่ และยังส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ รวมทั้งสอบถามปัญหา และข้อขัดข้องที่ต้องการให้ภาครัฐเข้าช่วยเหลือแบ่งเบาความเดือดร้อน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งแต่ละครั้งที่ชุดหมอเดินเท้าเข้าไปพบผู้ป่วยในโครงการดังกล่าวฯ ก็ได้มีโอกาสพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุขดิบของประชาชนในพื้นที่บริเวณที่เดินทางเข้าไปรักษาอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า