สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวชายแดนใต้

557

ติดตามชมรายงาน  สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ช่วงข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.30 น. ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า