เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

939

             พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พันเอก อนันธิยศิริ  เฮงตระกูล รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ผู้นำหมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ทีมโฆษกชาวบ้าน และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  ซึ่งมีจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นางอาสีย๊ะ  สาอิ ผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 44/1 บ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา, นางหะลีเยาะ  กาจะลากี ผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่  94 บ้านบียอ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา, เด็กหญิงนุรฮานีฟา  สะหนิ อายุ 6 ปี ผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 122/3 บ้านป่าหวังใน หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และนางสมิฮะ  บุญหยก อายุ 64 ปี ผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 122/1 บ้านตะบิงติงงี หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พร้อมทั้งมอบรถเข็น (รถวีลแชร์) และถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต และต้องการกายอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิต ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

             ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้ง 4 ครอบครัว ต่างรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก ที่ทางศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ให้การช่วยเหลือ และไม่ทอดทิ้งประชาชน

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า