ทหารพราน 45 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังปริมาณน้ำ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

25

          วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรางที่ 45 โดย พันเอก สุรศักดิ์  พึ่งแย้ม ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรางที่ 45 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองร้อยหน่วยขึ้นตรง เข้าสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและเฝ้าระวังปริมาณน้ำ พร้อมช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุรถตกคูน้ำข้างทาง และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน

          โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรางที่ 45 ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ และให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยร่วม 3 ฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆ ในการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที หากประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 โทร.075-383405 ส่วนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 46  โทร.073-340141-4 ต่อ 43011 ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า