กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยังเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือประชาชนชาวมูโนะอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติ

32

          เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงระดมกำลังเข้าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือพี่น้องชาวมูโนะอย่างเต็มที่ ล่าสุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส รายงานความคืบหน้า และภาพรวมการช่วยเหลือของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การสนับสนุนกำลังพลจิตอาสาชุดช่างพร้อมอุปกรณ์ จากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ, ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส , กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนราธิวาส และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 649 หลัง ได้ซ่อมแซมบ้านและส่งมอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% จำนวน 380 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ 172 หลัง คงเหลือทั้งสิ้น จำนวน 97 หลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าบ้าน จำนวน 85 ครัวเรือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยียวยาด้านจิตใจประชาชนอย่างต่อเนื่อง

          สำหรับผู้ประสบภัยฯที่ประสงค์ทำงานในพื้นที่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลตำแหน่งงานว่าง และอื่น ๆ ได้ที่เพจ Face book สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส หรือ โทร. 073-532096

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า