ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล

29

          วันที่  20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ฐานปฏิบัติการบ้านกาโสด ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันโท สว่างพงษ์ อบแพทย์  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ให้การต้อนรับ พันเอก  สิทธิศักดิ์  เจนบรรจง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล หมวดปืนเล็กที่ 3 กองร้อยทหารราบที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจ กองพันทหารราบที่ 2 เพื่อติดตามสถานการณ์ รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งพบปะ พูดคุยสอบถามปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้เน้นย้ำนโยบาย ข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาให้กำลังพลทุกนายรับทราบ และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          ทั้งนี้ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 ได้เน้นย้ำกำลังพลที่ออกปฏิบัติภารกิจ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ต้องไม่ปฏิบัติซ้ำซาก และนำหลักแง่คิดทางทหาร ( OCOKA ) มาวิเคราะห์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้เน้นย้ำเรื่องมาตราการป้องกันภายในฐานปฏิบัติการให้กำลังพลมีความพร้อม และตื่นตัวตลอดเวลา พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจต่อไป

กองพันทหารราบที่2

กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า