“เยี่ยมบ้านทหารใหม่ ส่งความห่วงใย จากกองทัพบก สู่ครอบครัวน้องเล็ก”

32

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. พันโท สุกฤษฐ์ กาญจนคลอด ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 พร้อมด้วย คุณ วันจัสมี  สมานุรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 และสมาชิกฯ, ผู้ฝึกทหารใหม่, เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วย และน้องๆทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 เดินทางเข้าเยี่ยมเยืยนครอบครัวน้องๆทหารใหม่ที่สมาชิกในครอบครัวทุพพลภาพ และมีฐานะยากลำบาก ซึ่งเป็นความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา ที่จะดูแลน้องๆทหารใหม่เสมือนครอบครัวเดียวกัน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

          อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้ หน่วยได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับ ครอบครัวน้องทหารใหม่ และให้เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วย ดำเนินการสอบถามอาการ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้าน ให้กับครอบครัวของน้องๆ ทหารใหม่เพื่อคลายความกังวล คลายความคิดถึง ให้แก่ครอบครัวทหารใหม่ที่กำลังอยู่ในห้วงการฝึก

          ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมเยือนและดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับ ครอบครัวของน้องทหารใหม่ ทั้งสิ้น จำนวน 3 นาย ดังนี้

  1. พลทหาร อัสรอ มะยูโซะ ณ บ้านเลขที่ 386/4 หมู่ที่ 5 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี
  2. พลทหาร นิสาฟารี อุมะ ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  3. พลทหาร มาหะมะ สุกรอน ณ บ้านเลขที่ 43/3 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องทหารใหม่ ได้มีกำใจในการฝึกต่อไป

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่153

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า