ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการ ”นาข้าว เพื่อเด็กกำพร้า“

35

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ไร่แอลอง บ้านยือลาแป หมู่ที่ 3 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก สิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46  พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการ ”นาข้าว เพื่อเด็กกำพร้า“ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อได้รับผลผลิตจะดำเนินการเก็บเกี่ยวมอบข้าวให้กับกลุ่มเด็กกำพร้า เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในสถานสงเคราะห์ โดยมี ผู้แทนนายอำเภอรือเสาะ, ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่, สมาชิกกลุ่มเสื้อเขียวอำเภอรือเสาะ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

          สำหรับกิจกรรมลงแขกดำนาในครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สร้างความรักความสามัคคี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวิถีชาวนาไทยให้คงอยู่สืบไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า