ห่วงใย ใส่ใจกำลังพล “วีรบุรุษทหารกล้า” ที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  “เพราะเรา … คือ … ครอบครัวเดียวกัน”

39

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ บ้านเลขที่ 283 หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย คุณ จุฑาพร จันทรักษ์  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 44 ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุย และให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยที่ “ปลดพิการทุพพลภาพ” จากการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของหน่วยฯ จำนวน 1 ราย คือ อาสาสมัครทหารพรานรณชัย ชูปาน ซึ่งได้ทุพพลภาพทางด้านร่างกาย เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (ขาด้านขวาอ่อนแรง) อันเนื่องมาจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งได้พูดคุย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในส่วนของ “กองทัพบก” ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือกำลังพลในส่วนต่างๆ ของกองทัพบกที่ปลดพิการ และทุพพลภาพ ในการสร้างรายได้เพื่อยังชีพ

          โดยการพบปะดังกล่าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 44 ได้มอบของที่ระลึก (หมวก) และสิ่งของเครื่องบริโภค รวมทั้งงบประมาณในการช่วยเหลือให้กับกำลังพล และครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ต่อไป

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า