ทหารพราน 41 ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา

95

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4110 และกองร้อยทหารพรานที่ 4116 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย, ชุดทหารช่าง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมซ่อมแซมบ้านเรือนของ นางสาวสูรียานี แวและ และ นายปรีชา เชาว์ชำนาญกิจ ซึ่งที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอรามัน และอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น และกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุด เพราะทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า