ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมเปิดสวนหมี่นบุปผา รับนักท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย เข้าชมพร้อมเช็คอินแลนด์มาร์คเมืองเบตง จ.ยะลา

59

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ที่โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ 2 กลุ่มบ้านปิยะมิตร 2 บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเรา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายอำพล  พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมเป็นประธานเปิดสวนหมี่นบุปผา หรือ สวนหว้านฟาเหยียน โฉมใหม่ โดยมี นายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง, นายโตหอง  แซ่หลี ประธานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวเบตง, หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน, รัฐวิสาหกิจ, สถานศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอเบตง พร้อมนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวมาเลเซีย และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันมีนักท่องเที่ยวสายโซเชียล ที่ชอบถ่ายภาพและโพสภาพประทับใจลงสื่อออนไลน์กันอย่างคึกคัก ซึ่งสวนหมี่นบุปผาโฉมใหม่ได้จัดตกแต่งสวยงาม และมีจุดถ่ายรูปสุดประทับใจ พร้อมดอกไม้สวยบานสะพรั่งตระการตา อีกทั้งมีบริการรถรางพาชมความสวยงามรอบสวนตลอดงาน และยังมีบริการล่องเรือแดงสไตล์จีน ชมธรรมชาติสวยเหมือนเที่ยวเมืองจีน เบิกบานใจกับจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ สวนผีเสื้อหมื่นบุปผา และสวนมังกรหมื่นบุปผา

          ด้าน นายอำพล  พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลาได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประชาชนได้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน พร้อมส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตลอดจนจังหวัดยะลา ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเสริมอาชีพภาคเกษตร ให้เกษตรกรในโครงการฯ มีอาชีพ มีรายได้ ภายใต้การพึ่งพาตนเอง และพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้แก่ผู้มาเยือนเมืองเบตง

          ขณะที่ นายโตหอง  แซ่หลี ประธานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เปิดเผยว่า โครงการไม้ดอกหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่เฉลี่ย 50 ไร่ ด้วยสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศในพื้นที่ที่เป็นต้นทุนและการรวมพลังความเข้มแข็งสมาชิกโครงการฯ จึงได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 ขับเคลื่อนกิจกรรมเพิ่มเติม ประกอบด้วย กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงพื้นที่สวน “หว้านฟาเหยียน” ซึ่งมีความหมายว่า “สวนหมื่นบุปผา” เป็นจุดเรียนรู้พันธุ์ดอกไม้ มีดอกเบญจมาศ และไม้กระถาง กว่า 40 สายพันธุ์ พร้อมทั้งการปลูกผัก ปลูกไม้ผล เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว และได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริการที่เน้นคุณค่าพร้อมความยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่นสืบไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า