ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐิน สำนักสงฆ์ควนเจดีย์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา ประจำปี 2566

58

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. พันเอก อภิเศรษฐุ์  คุณารักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย คุณพิชยา  คุณารักษ์ ภริยา ร่วมเป็นประธาน ในพิธีทอดกฐินสามัคคี สำนักสงฆ์ควนเจดีย์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกำลังพลศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มวลชนญาลันนันบารู ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          สำหรับวัตถุประสงค์ของการทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์แห่งนี้ เป็นการช่วยสร้างความมั่นคงให้สำนักสงฆ์ เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องประชาชนและเป็นสถานที่สำคัญอีกเเห่งหนึ่ง ซึ่งมียอดปัจจัยถวายกฐินที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันอนุโมทนาในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 331,573 บาท

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า