ช่วยอพยพครอบครัวเด็กทารก อาศัยหลับนอนบนถนนไปยังที่พักพิงชั่วคราว อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

136

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. พันเอก ถนอมพงษ์  เรืองจันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกับผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 พร้อมด้วยกำลังพล นำอาหารปรุงสุก พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุกภัยที่น้ำท่วมบ้านจนต้องอพยพขึ้นมาอาศัยหลับนอนอยู่บนถนน บริเวณ บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส และพบครอบครัวประชาชนที่มีเด็กทารก อายุ 2 เดือนพักอาศัยอยู่บนถนนซึ่งมีความลำบากสำหรับการดูแลเด็กเล็ก จึงให้การช่วยเหลือเร่งด่วนโดยจัดหาที่พักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยแก่เด็ก และช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไปยังที่พักพิงชั่วคราว เพื่อเลี่ยงสภาพอากาศลมฝน และสัตว์มีพิษที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก ทั้งนี้ได้มอบนมผงสำหรับเด็กให้กับครอบครัว ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในยามวิกฤต

ทหารพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า