“หมอเดินเท้าเข้าชุมชน” ลงพื้นที่พบปะให้คำแนะนำบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลบาเจาะ

89

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ บ้านอูแบ หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หมวดทหารพรานหญิงที่ 30 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 3009 จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าชุมชน” ลงพื้นที่เข้าพบปะเยี่ยมเยียน พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อีกทั้งแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า