ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

72

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ สระน้ำบ้านปูตะ หมู่ที่ 3 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 8 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอยี่งอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลละหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำในการพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี นายกิตติพงษ์  อำพัน นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในพื้นที่

กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่8

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า