กิจกรรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” ปลูกฝังนักเรียนมีวินัยการสัญจรบนท้องถนน

277

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ หมู่ที่ 3 บ้านสะเเตเซ็ง ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ชุดสันติสุขที่ 302 ร่วมกับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 301 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ดำเนินกิจกรรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” และให้คำเเนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎจราจร วินัยการขับขี่ สร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร) จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอรามัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับทราบถึงข้อห้าม/ข้อควรปฏิบัติและเครื่องหมายจราจร ตลอดจนสัญญาณจราจรตามพระราชบัญญัติวินัยจราจรทางบก ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในการสัญจรบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น

ชุดสันติสุขที่302

ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่301

ชุดควบคุมที่953

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า