ผบ.ทบ. ลงตรวจชายแดนทางทะเล จ.สตูล ย้ำกำลังป้องกันชายแดนต้องพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนทั้งยามปกติและเกิดวิกฤต

986

     วันนี้ 3 พ.ย. 2563 เวลา 15.10 น. ที่ บ้านตันหยงโป ต. ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลเอก​ พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจติดตามรับทราบสถานการณ์การดูแลพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย จ.สตูล พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่กองกำลังป้องกันแนวชายแดน เน้นย้ำทุกคนต้องพร้อมช่วยเหลือป้องกันภัยคุมคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะภัยจากโรคระบาดโควิด-19  เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนภายในประเทศ โดยมี พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ร่วมติดตามคณะ

     พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า เดินทางมาตรวจชายแดนวันนี้มาดูมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันชายแดน  ซึ่งภารกิจของกำลังป้องกันชายแดน  นอกจากจะดูแลแนวชายแดนในเรื่องของการป้องกันภัยด้านความมั่นคง อย่างยาเสพติด หรือการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้ว  ปัจจุบันประเทศเราต้องเผชิญกับภัยคุกคามอีกอย่างที่สำคัญ นั่นคือภัยจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพราะฉะนั้นกำลังป้องกันชายแดนถือเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นด่านแรกที่สกัดกั้นไม่ให้เชื้อลักลอบเข้าสู่ประเทศของเราโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจให้แก่ประชาชน  โดยเฉพาะที่ จ.สตูล ถือว่าเป็นจุดสำคัญของชายแดน เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางน้ำ สามารถลักลอบเข้ามาได้หลายช่องทาง แต่ที่นี่ประชาชนมีความเข้มแข็ง  ตระหนักและมีความเข้าใจในเรื่องโควิด-19 อย่างมาก พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี  ทั้งการช่วยเป็นหู เป็นตา เฝ้าระวังหมู่บ้านชุมชนของตน และเป็นสิ่งที่น่าดีใจ คือ ทุกภาคส่วนได้ให้เห็นความสำคัญและร่วมมือกัน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ทำให้พื้นที่ชายแดนทางด้านนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี ถือเป็นโมเดลที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับชายแดนด้านอื่น ๆ ได้ต่อไป

     ส่วนปัญหาสถานการณ์ชายแดนทางภาคใต้ ที่ผ่านมาการดูแลพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ได้ยึดเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเพราะสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงไม่กังวลใจในเรื่องนี้ เพราะทุกฝ่ายทุกส่วนมีความมุ่งหวังอยากเห็นพื้นที่เกิดความสงบสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครั้งนี้ก็ตั้งใจมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกส่วนที่ได้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เป็นภัยคุมคามในทุกรูปแบบและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนทั้งยามปกติและเกิดวิกฤต ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวทิ้งท้าย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า