“ทหารพรานห่วงใย…ใส่ใจประชาชน” ในทุกโอกาส

36

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หมวดทหารพรานหญิง 30 ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3010 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลตลิ่งชัน และผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งร่วมกันทำทางลาดสำหรับรถเข็นวีลแชร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้ป่วยรายดังกล่าว ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง และแจกจ่ายชุดยาพระราชทาน ยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านจาเราะปีแซคละ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สร้างรอยยิ้มความประทับใจให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ทหารคือที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า