มทภ.4 เปิดกิจกรรม โครงการ วิ่งลอยฟ้า เพื่อน้อง นศท.ครั้งที่ 1 จัดหาทุนการศึกษา นศท. และสนับสนุนมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

52

          วันนี้ 17 กันยายน 2566 เวลา 05.30 น. ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการวิ่งลอยฟ้าเพื่อน้อง นศท. ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็นการจัดร่วมกัน ระหว่าง มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ,ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเยาวชน ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และสนับสนุนมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/ รองประธานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 ชมรมนักวิ่ง ประชาชน และนักศึกษาวิชาทหารกว่า 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ต้องขอชื่นชม และขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน และนักวิ่งทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความดีน้ำใจต่อกัน สิ่งสำคัญคือ ทุกคนปรารถนาร่วมกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง เพราะเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศชาติ ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไป”

          สำหรับกิจกรรม “โครงการวิ่งลอยฟ้า เพื่อน้องนักศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1” ในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ วิ่งฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร และ วิ่งมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยเริ่มจากสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ บริษัท ห้างร้านเอกชน ตลอดจนชมรมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบรางวัล Over All จำนวน 4 รางวัล และรางวัล VIP จำนวน 20 รางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า