หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดยชุดควบคุมที่ 951 นำพาสภานักเรียนจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ณ สะพานไม้บานา จ.ปัตตานี

120

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ชุดสันติสุขที่ 102 ร่วมกับ บริษัท ไทย เบฟเวอร์เรจ จำกัด มหาชน, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี, ชุดควบคุมที่ 951 และ ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กับสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และสภานักเรียนจังหวัดปัตตานี (นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศาสน์) โดยมี คุณสายพิรุณ  น้อยศิริ ที่ปรึกษา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน และ พันโท เฉลิมพล  ปาปะโข ผู้บังคับชุดควบคุมที่ 951 ร่วมเป็นเกียรติปลูกป่าชายเลนกับกลุ่มสภานักเรียนในครั้งนี้  ณ  สะพานไม้บานา ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

Wearethai

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า