ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นภาพประชาสัมพันธ์(ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92
660909-05