จิตอาสาร่วมพัฒนาบริเวณโดยรอบกุโบร์ และบริเวณถนนทางเข้าออกหมู่บ้าน ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

154

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมพัฒนาบริเวณโดยรอบกุโบร์ และบริเวณถนนทางเข้าออกหมู่บ้าน ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ด้วยการตัดหญ้า กิ่งไม้ ที่เกิดขึ้นตามไหล่ทางเพื่อให้ผู้ใช้ถนนเดินทางได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ถนนทางเข้าหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านให้สะอาดดูสวยงาม อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเมื่อสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า