อัปเดตยอดความคืบหน้าในการซ่อมแซมบ้านเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประจำวันที่ 26 ส.ค. 66

145

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ, ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ,กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนราธิวาส และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนราธิวาส เร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. ได้เร่งทำการซ่อมแซมบ้านเรือนจนแล้วเสร็จและส่งมอบแล้ว จำนวน 317 หลัง จากในจำนวนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 649 หลัง ยังคงเหลืออีก 332 หลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เร็วที่สุด

          ทั้งนี้ธารน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศที่หลั่งไหลช่วยเหลือพี่น้องชาวมูโนะ จำนวนเงินล่าสุดกว่า 33,072,776.91 บาท ใช้ในการซ่อมแซมไปแล้ว 5,288,180.00 บาท คงเหลือ 27,784,596.91 บาท อีกทั้งน้ำใจจากมิตรประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ได้หลั่งไหลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญชวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยร่วมบริจาค ข้าวสาร, อาหารแห้ง, น้ำดื่ม, ของใช้, เครื่องครัว, วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง-ซ่อมแซมบ้านเรือน, ยารักษาโรค เครื่องเรียน, เครื่องเขียน บริจาคได้ที่ สำนักมวลชน และกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลขโทรศัพท์ 073 – 262572  และสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือได้ที่ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ มูโนะ” เลขที่บัญชี 905-3-66122-0 ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส บัญชีหนึ่งเดียวเท่านั้น

ธารน้ำใจสู่มูโนะ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า