ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฟื้นฟูสภาพ รยบ. ปกติขนาดใหญ่ของหน่วย ศกบ.อโณทัย โดยวิธีคัดเลือก

74
660826-01