ร่วมใจละหมาดฮายัต ขอความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ หลังเกิดเหตุระเบิดบริเวณแปลงผักโครงการมัสยิดสีเขียว

163

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์เด็กกำพร้าบ้านสาเมาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ธีร์พัชร์  เอมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธี พร้อมด้วย พันโท สุกฤษฐ์  กาญจนคลอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45, ปลัดอาวุโสอำเภอระแงะ, ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง, ผู้นำศาสนา, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มสตรี และประชาชนในพื้นที่ตำบลบองอ ร่วมพิธีละหมาดฮายัต เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ขอความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ สืบเนื่องจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด บริเวณแปลงผักโครงการมัสยิดสีเขียว ศูนย์เด็กกำพร้าบ้านสาเมาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ และต้องการอยู่ร่วมกันสร้างสันติสุข

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า