วันที่ 1 สิงหาคม 2566 “วันอาสาฬหบูชา” วันที่ 2 สิงหาคม 2566 “วันเข้าพรรษา” ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรมเทศนา ถือศีล ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา “งด เหล้า เข้าพรรษา”

374

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า