กลุ่มพลังมวลชนปัตตานี  รวมพลังแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

543

     วันนี้ (25 ต.ค. 63) เวลา 14.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เครือข่ายมวลชน ประกอบด้วย องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง (เสื้อเขียว), กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่, เครือข่ายญาลันนันบารู, และโฆษกชาวบ้านกว่า 300 คน   พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรม “รวมพล มวลชน คนรักสถาบัน”  โบกสะบัดธงชาติไทย และร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ พร้อมกันนี้ยังร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติ

     นอกจากนี้ กลุ่มพลังมวลชนที่ร่วมกิจกรรม “รวมพล มวลชน คนรักสถาบัน” ยังได้ร่วมกันประกาศเจตนารมย์แสดงจุดยืนในความจงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยระบุว่า การมารวมพลังในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรภาคใต้ การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความพยายามก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของพสกนิกรผู้เปี่ยมล้นด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ทั้งยังเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมไทยโดยรวม ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยุติการกระทำอันไม่สมควรโดยเร็ว พวกเราชาวจังหวัดปัตตานีในฐานะราษฎรซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ขอประกาศจุดยืนว่ากลุ่มพลังมวลชนจะเป็นพลังในการปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะยืนยันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบัน พร้อมดำเนินการทุกวิถีทางในการที่จะสร้างความรู้รักสามัคคี เพื่อปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า